یکشنبه 6 مهر 1399 - 01:17
جلسه دکتر بابک رضازاده در محله سازمان 98-09-27

جلسه دکتر بابک رضازاده در محله سازمان 98-09-27

آذر 28, 1398

سازمان محلی ای در شهر مشگین شهر است.

جلسه شهری دکتر بابک رضازاده در محله نواب 24-09-98

جلسه شهری دکتر بابک رضازاده در محله نواب 24-09-98

آذر 26, 1398

نواب یکی از محله های جدید التاسیس مشگین شهر می باشد

جلسه دکتر رضازاده در مزرعه جهان 23-09-98

جلسه دکتر رضازاده در مزرعه جهان 23-09-98

آذر 24, 1398

مزرعه جهان روستای در بخش مرکزی و دهستان شعبان است

جلسه شهر قصابه 22-09-98

جلسه شهر قصابه 22-09-98

آذر 23, 1398

باغ شهر قصابه

حضور دکتر بابک رضازاده در روستای باللیجا 98/09/18

حضور دکتر بابک رضازاده در روستای باللیجا 98/09/18

آذر 19, 1398

روستای باللیجا

جلسه سخنرانی دکتر بابک رضازاده در اکبرلو 98/09/14

جلسه سخنرانی دکتر بابک رضازاده در اکبرلو 98/09/14

آذر 14, 1398

جلسه سخنرانی دکتر بابک رضازاده در اکبرلو