چهارشنبه 2 مهر 1399 - 20:20

حضور دکتر رضازاده در محله چایپارا 98/08/30

دکتر بابک رضازاده با دعوت اهالی محترم محله وسیع چایپارا در این محله حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

میزبان این جلسه مفید خانواده محترم نیکزاد بودند.