چهارشنبه 2 مهر 1399 - 18:53

حضور دکتر رضازاده در شهر آلنی 98/09/12

دکتر رضازاده در شهر شهیدپرور آلنی به ایراد سخنرانی پرداخت.

این سخنرانی در تاریخ 98/09/12 برگزار شد.

میزبان محترم این جلسه خانواده حسین پور بودند.