چهارشنبه 2 مهر 1399 - 19:01

حضور دکتر رضازاده در روستای نصرآباد 98/09/06

به دعوت اهالی بزرگوار و فرهنگ پرور نصرآوا (نصرآباد) دکتر رضازاده در این روستا حاضر شد و به ایراد نقطه نظرات خود پرداخت.

این جلسه به میزبان خانواده آقای جلیلی برگزار شد.

تاریخ برگزاری: 98/09/06