یکشنبه 6 مهر 1399 - 00:31

جلسه شهری دکتر بابک رضازاده در محله نواب 24-09-98

دکتر بابک رضازاده بنا به درخواست جمعی از هواداران خود از محله نواب در این محله حضور یافت و به سخنرانی پرداخت.

میزان این جلسه خانواده محترم حسنی بودند.