چهارشنبه 2 مهر 1399 - 20:16

جلسه سخنرانی دکتر بابک رضازاده در اکبرلو 98/09/14

جلسه سخنرانی دکتر رضازاده با حضور اقشار مختلف مردم در محله اکبرلو برگزار شد.

دکتر بهرام عباسزاده پیش سخنران این جلسه بود که نسبت به مهندسی انتخابات توسط بعضی از کاندیداها اعتراض کرده و علت جدا شدنش از ستاد انتخاباتی یونس اسدی را سعی در مهندسی انتخابات در ستاد ایشان عنوان کرد.

میزبان این جلسه خانواده محترم تبریزچی بودند.