یکشنبه 6 مهر 1399 - 02:05

جلسه دکتر رضازاده در مزرعه جهان 23-09-98

دکتر بابک رضازاده بنا به دعوت اهالی محترم روستای مزرعه جهان در این روستا حاضر شد و به سخنرانی پرداخت.

زحمت برگزاری این جلسه با خانواده محترم فرهانی بود..