چهارشنبه 2 مهر 1399 - 20:07

جلسه دکتر بابک رضازاده در محله سازمان 98-09-27

دکتر بابک رضازاده در محله سازمان حاضر شد و سخنرانی نمود

میزبان این جلسه خانواده محترم نعمانی بودند.

جلسه با استقبال بی نظیر اهالی محل برگزار شد. از تک تک خانواده های حاضر در این جلسه که از وقت استراحت خود صرف نظر کرده و در این جلسه حضور یافته بودند تشکر می کنیم. امیدواریم با حمایت این عزیزان دکتر بابک رضازاده راهی مجلس شورای اسلامی شود و خیر و برکات این اتفاق میمون شامل حال تمامی مشگین شهری ها بخصوص حامیان دکتر رضازاده شود.