چهارشنبه 2 مهر 1399 - 19:03

یا مهدی

خلاصه از زندگینامه دکتر بابک رضازاده

1344- تولد
1344- مهاجرت به خارج از مشگین
1359 -  بازگشت به مشگین شهر
1366 - قبولی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1374- فارغ التحصیلی – شروع به کار در مرکز شعبان
1376 – انتصاب به عنوان معاون درمان شبکه ی مشکین شهر
1377 - رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)
1378 - رئیس بیمارستان طالقانی اردبیل
1378 - رئیس بیمارستان ولیعصر
1378- انجمن حمایت از بیماران کلیوی
1382- شرکت در انتخابات شورا و انتخاب توسط مردم
1382 – ریاست شورای شهر
1384- ریاست انجمن "حمایت از مستمندان آل یاسین"
1385- عضو و نایب رئیس حمایت از معلولین شهید فیاض
1386- عضویت در کمیته انفورماتیک استان اردبیل
1386- عضویت در معتمدین معین بنیاد شهید استان اردبیل
1387- عضویت در مجلس ایثارگران کشور
1388- مشاور فرماندار مشگین شهر
1389- رئیس هیئت والیبال شهرستان مشکین شهر
1389- مدیر شبکه بهداشت نیر
1391- مدیر شبکه بهداشت گرمی
1393- رئیس دبیرخانه ی هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1393- مدیریت بیمارستان فاطمی اردبیل
1394- مشاور استاندار اردبیل
1394- کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی و کسب رتبه سوم با اعتماد مردم
1395- مدیرکل انتقال خون استان اردبیل
1396- رئیس انتقال خون شمال غرب کشور
1398- مسئولیت بیماران خاص و کلینیک های ویژه ی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین اخبار

در رسانه ها

آرشیو