دكتر بابك رضازاده مديركل انتقال خون اردبيل شد / ایرنا

دكتر بابك رضازاده مديركل انتقال خون اردبيل شد / ایرنا
مهر 26, 1398
307 بازدید

در آييني كه روز شنبه با دكتر بلوچي مشاور اجرائي مدير عامل انتقال خون برگزار شد از خدمات ايرج غفاريان سرپرست سابق انتقال خون اردبيل تقدير شد و دکتر بابک رضازاده به عنوان مدیر کل جدید انتقال خون انتخاب شد.

با صدور حكمي از سوي علي اكبر پورفتح‌اله، مديرعامل سازمان انتقال خون ايران،‌ دكتر بابك رضازاده بعنوان مديركل انتقال خون استان اردبيل منصوب شد.

به گزارش ايرنا، در آييني كه روز شنبه با دكتر بلوچي مشاور اجرائي مدير عامل انتقال خون برگزار شد از خدمات ايرج غفاريان سرپرست سابق انتقال خون اردبيل تقدير شد.
دكتر بابك رضازاده پيش از اين مدير شبكه بهداشت شهرستان مشگين شهر و رييس بيمارستان فاطمي اردبيل بود.
برچسب ها