انتصاب دکتر بابک رضازاده به عنوان عضو اصلی شورای مشورتی استانداری اردبیل / معاونت بهداشت

انتصاب دکتر بابک رضازاده به عنوان عضو اصلی شورای مشورتی استانداری اردبیل / معاونت بهداشت
مهر 26, 1398
153 بازدید

دکتر بابک رضازاده کارمند دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طی حکمی از سوی دکتر مجید خدابخش استاندار اردبیل به عنوان عضو اصلی شورای مشورتی استاندار به مدت 2 سال منصوب گردید.

دکتر بابک رضازاده کارمند دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طی حکمی از سوی دکتر مجید خدابخش استاندار اردبیل به عنوان عضو اصلی شورای مشورتی استاندار به مدت 2 سال منصوب گردید.

وی فرزند شهید و در سابقه کاری خود در پستهای مختلفی انجام وظیفه کرده از جمله مسئولیتهای وی ریاست بیمارستان ولی عصر، طالقانی و امام مشگین شهر، معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر، مدیر شبکه های بهداشت و درمان نیر و گرمی، مدیریت بیمارستان فاطمی بوده است.

معاونت بهداشت

برچسب ها