چهارشنبه 2 مهر 1399 - 19:34

سخنرانی مهندس وفا حمید زاده در حمایت از دکتر رضازاده

جناب آقای مهندس وفا حمیدزاده، جوان محبوب و نجیب مشگین‌شهری، بعنوان پیش سخنران حمایت خود را از دکتر بابک رضازاده اعلام کرد.

♻️♻️ دولت‌سرای آقای حاج هوشمند جعفری در خیابان شهید بهشتی (ششم بهمن)، حضور حماسی و تاریخی و عظمت هواداران پرشور دکتر بابک رضازاده را نمایان ساخت.