چهارشنبه 2 مهر 1399 - 19:23

حضور دکتر بابک رضازاده در مراسم گرامی داشت استاد شهریار

در روز ملی شهریار، دکتر بابک رضازاده در مراسم یادبود و بزرگ داشت استاد شهریار، در منزل شخصی ایشان ( موزه شهریار ) حضور یافت
در این مراسم که اساتید بزرگ و صاحب نظر عرصه شعر و ادب آذربایجان نیز حضور داشتند استقبال گرمی از طرف آقای هادی شهریار، پسر استاد شهریار، از دکتر رضازاده بعمل آمد و ضمنا به پاس حضور دکتر کتاب شعری از استاد ضمن امضا به ایشان اهدا گردید.