وقتی اشکهای شوق یک قهرمان تبدیل به خنده های یک ملت میشود

وقتی اشکهای شوق یک قهرمان تبدیل به خنده های یک ملت میشود
بهمن 16, 1398
121 بازدید

#قهرمان_دوم_جهان باشی و با کمال فروتنی و تواضع مدال قهرمانی را که نتیجه سالیان سال تلاش یک ورزشکار است را در کمال فروتنی و تواضع تقدیم به دکتر مهربانی ها کنی و در اجتماع با شکوه مردم مشگین شهر بیان نمایی که: مدال های من حاصل حمایت های بی دریغ #دکتر_بابک_رضازاده است آفرین بر شرفت […]

#قهرمان_دوم_جهان باشی و با کمال فروتنی و تواضع مدال قهرمانی را که نتیجه سالیان سال تلاش یک ورزشکار است را در کمال فروتنی و تواضع تقدیم به دکتر مهربانی ها کنی و در اجتماع با شکوه مردم مشگین شهر بیان نمایی که:

مدال های من حاصل حمایت های بی دریغ #دکتر_بابک_رضازاده است

آفرین بر شرفت قهرمان

🔸 آفرین بر انتخابت قهرمان