کاندیدایی بدور از حواشی سیاسی، اقتصادی و مقبول

کاندیدایی بدور از حواشی سیاسی، اقتصادی و مقبول
شهریور 8, 1398
170 بازدید

دکتر بابک رضازاده علاوه بر دارا بودن ملاک های اصلی یک کاندیدای اصلح، فردی مردمی است که دارای مقبولیت خاصی در بین مردم شریف مشکین شهر دارد

به انتخابات که نزدیک می شویم بحث انتخاب کاندیدای شایسته، اصلح و کارآمد و معیارهای تشخیص آنها مطرح می شود. برخی ها با معیارهای خاص خود به دنبال معرفی این نوع کاندیداها هستند و برخی نیز بخاطر تعصب کورکورانه سعی در القای کاندیدای مدنظر خود به عنوان کاندیدای اصلح هستند، بهترین راهکار امتیاز دهی بین کاندیداها می باشد. باید سابقه عملکرد کاندیداها مورد بررسی قرار گیرد، افرادی هستند که در قوه اجرایی بوده اند اما عملکرد و کارنامه خوبی نداشته اند، قاعدتا این افراد امتحان پس داده هستند و قطعا تجربه را با تجربه کردن خطاست و مطمئنا مردم فهیم مشکین شهر نیز آگاهانه تجربه های ناکارآمد قبل را تکرار نخواهند کرد.به نظر می اید خارج از بعضی ملاک های مطرح برای یک کاندیدای اصلح، در شرایط فعلی منتخب مردم مشکین شهر باید فردی بدون حواشی سیاسی و وابستگی خاص به یک جریان افراطی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب بوده و دارای مقبولیت مردمی باشد تا بتواند معیشت و رفاه مردم را در این اوضاع و شرایط سخت اقتصادی و بدور از حواشی سیاسی در اولویت کاری خویش قرار دهد.
با توجه به موارد ذکر شده و ناکارآمدی تجارب گذشته در بین کاندیداهای مطرح شهرستان دکتر بابک رضازاده علاوه بر دارا بودن ملاک های اصلی یک کاندیدای اصلح، فردی مردمی است که دارای مقبولیت خاصی در بین مردم شریف مشکین شهر دارد. دکتر رضازاده را تنها کاندیدای مقبول مشکین شهر می توان معرفی کرد که از حواشی سیاسی، اقتصادی و… بدور است.
دغدغه اصلی رضازاده در شرایط کنونی اشتغال،معیشت و رفاه مردم است و ایشان بهبود معیشت مردم شریف شهرستان مشکین شهر را شعار اصلی خود انتخاب کرده و با تشکیل یک اتاق فکر اقتصادی برای شهرستان با کمک اصحاب فکر و اندیشه و دانشگاهی، کارهای خود را با کمک خود اهالی شهرستان به پیش خواهند برد