مزیتهای دکتر رضا زاده نسبت به سایر کاندیداها

مزیتهای دکتر رضا زاده نسبت به سایر کاندیداها
مهر 8, 1398
321 بازدید

✅تحصیلات درست و حسابی
✅مسئولیت و تجربه کافی
✅پشتوانه معنوی
✅صداقت و وجدان درونی
✅مردمی بودن

1- تحصیلات درست و حسابی
رضا زاده در یکی از دانشگاههای مادر کشور رشته طب خوانده، یعنی در واقع ایشان در هیجده سالگی وارد دانشگاه شده و دکتر شده است، امروزه بسیاری از کسانیکه هیچ استعداد تحصیل نداشته اند بعد از پنجاه شصت سالگی فيلشان یاد هندوستان میکند و صرفا برای کسب پیشوند دکتر به هر دری میزنند
2-مسئولیت و تجربه کافی
دکتر رضا زاده از آغاز به کار مسئولیتهای مهمی را به عهده داشته است و تجربه کافی برای کار در مجلس و تعامل با مدیران میانی و مدیران بالا را دارا است
3- پشتوانه معنوی
دکتر رضا زاده فرزند برومند شهید هستند و این امر در سیستم لابی گری مجلس و ارج و اهمیت یافتن میان مجلسیان و در مواقع ضروری بیان مشکلات مردم که گاهی به عبور از خط قرمز تعبیر میشود، مزیت ارزشمندی است. نگاه کوتاه به وضعیت نمایندگان مجلس خود گویای این امر است، شاید علی مطهری و محمود صادقی به عنوان خانواده شهید نمونه های خوبی باشند
4- صداقت و وجدان درونی
آنهایی که آشنایی با دکتر رضا زاده دارند، همواره صداقت و بی غل و غش بودن ایشان را تایید کرده اند، رضا زاده هرگز صداقت ذاتی خود را فدای سیاست نمیکند، و امروزه با توجه به فساد روزافزون در سطح مدیران، وجود افرادی صادق و پاک دست و پاک فکر در مجلس بسیار ضروری است
5- مردمی بودن
رضا زاده در سابقه کاری خود ، تجربه مدیریتی مختلفی داشته است و به خوبی نشان داده است که هرگز خودش را از کف جامعه جدا نکرده و خود را تافته جدا بافته ندانسته است، انتخاب ایشان به عنوان شورای شهر و رای شگفتی آور ایشان در دوره گذشته بیانگر این امر است. تا کنون هیچ کاندیدایی نتوانسته است در اولین دوره حضور چنین رای غیر قابل باوری کسب کند.
دوره گذشته کسی باور نمی کرد که رضا زاده چنین محبوبیتی میان اقشار مختلف داشته باشد، به طوریکه با کمترین تبلیغات از نماینده وقت رای بیشتری کسب کرد.

سلیم زحمت دوست