یکشنبه 6 مهر 1399 - 00:11

من ستادم را انتخاب کردم

شما هم اگر می خواهید هوادار دکتر رضازاده شوید می توانید با درج اطلاعات خود در فرم زیر به جمع کثیر هواداران دکتر بابک رضازاده بپیوندید.

پس از درج اطلاعات با شما از طریق تلفن و ایمیل تماس گرفته خواهد شد.