چهارشنبه 2 مهر 1399 - 18:35
جلسه دکتر بابک رضازاده در محله سازمان 98-09-27

جلسه دکتر بابک رضازاده در محله سازمان 98-09-27

آذر 28, 1398

سازمان محلی ای در شهر مشگین شهر است.

جلسه شهری دکتر بابک رضازاده در محله نواب 24-09-98

جلسه شهری دکتر بابک رضازاده در محله نواب 24-09-98

آذر 26, 1398

نواب یکی از محله های جدید التاسیس مشگین شهر می باشد

جلسه دکتر رضازاده در مزرعه جهان 23-09-98

جلسه دکتر رضازاده در مزرعه جهان 23-09-98

آذر 24, 1398

مزرعه جهان روستای در بخش مرکزی و دهستان شعبان است

جلسه شهر قصابه 22-09-98

جلسه شهر قصابه 22-09-98

آذر 23, 1398

باغ شهر قصابه

حضور دکتر بابک رضازاده در روستای باللیجا 98/09/18

حضور دکتر بابک رضازاده در روستای باللیجا 98/09/18

آذر 19, 1398

روستای باللیجا

جلسه سخنرانی دکتر بابک رضازاده در اکبرلو 98/09/14

جلسه سخنرانی دکتر بابک رضازاده در اکبرلو 98/09/14

آذر 14, 1398

جلسه سخنرانی دکتر بابک رضازاده در اکبرلو

حضور دکتر رضازاده در شهر آلنی 98/09/12

حضور دکتر رضازاده در شهر آلنی 98/09/12

آذر 13, 1398

شهر آلنی اخیرا از روستا به شهر تبدیل شده است. این شهر پتانسیل های بسیار بالایی دارد. از جمله پتانسیل های این شهر می توان به اهالی آن اشاره کرد.

جلسه مردمی دکتر رضازاده در روستای موئیل 98/09/08

جلسه مردمی دکتر رضازاده در روستای موئیل 98/09/08

آذر 9, 1398

در پی دعوت عده ای از روستائیان روستای موئیل، دکتر رضازاده در این روستا حاضر شد.

حضور دکتر رضازاده در روستای نصرآباد 98/09/06

حضور دکتر رضازاده در روستای نصرآباد 98/09/06

آذر 9, 1398

روستای نصرآباد روستایی نزدیک به مشگین شهر است که در شمال شهر قرار دارد.